ביטול עסקה

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה – לפי המאוחר מביניהם

צרכן שהוא אדם עם מוגבלותאדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים, בהתאם לתנאים

בעל העסק רשאי לגבות דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם

אם מדובר בשירותי תיירות שניתנים במלואם מחוץ לישראל, רשאי בעל העסק להציע לצרכן לבחור בין ביטול העסקה בתנאים הנ”ל לביטול לפי מדיניות נותן השירות בחו”ל

אם מתקיימים התנאים לביטול העסקה והעוסק מסרב לבטלה, רשאי הצרכן להגיש תביעה לפיצוי של עד 10,000 ₪ בנוסף לסכום ההחזר על העסקה, וכן ניתן להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה

למידע נוסף ראו עסקת מכר מרחוק באתר הרשות להגנת הצרכן; וגם סימולאטור בדיקת זכאות לביטול עסקה באתר המועצה הישראלית לצרכנות